Ingress Takımlar (Factions)

Ingresste iki temel takım bulunmaktadır: Enlightened(Aydınlanmışlar) ve Resistance(Direnişçiler). İki takım oyuncuları da oyunda aynı özelliklere sahiptir(diğer oyunlar gibi ırklara özel güçleri yoktur) ve iki takım da Dünya üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmaktadır.

Enlightened:
enllogo

Enlightened(aydınlanmışlar) takımı Shapers(şekillendirici) isimli grubun Dünya’ya hakim olmasını istemekte ve bu grubun insan ırkının gelişmesini sağlamada öncü olacağına inanmaktadır. Oyunda yeşil renk ile temsil edilirler

 

Resistance:

reslogo

Resistance(direnişçiler) takımı yukarıda bahsedilen Shapers isimli gruba karşı Dünya’yı savunmaktadır. Enlightened ekibi Resistance’ın Dünya’nın değişmesinden korktuğunu iddia ederken Resistance ekibi ise Shapers(şekillendiri) grubunun insanlığın sonunu getireceğine inanmaktadır. Oyunda mavi renk ile temsil edilirler